Biblioteka

"Biblioteka jest instytucją, która samym swoim isnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśminnictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórzy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego." (Jan Paweł II)

środa, 22 września 2010

Regulamin biblioteki
1.Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.

2.Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki i godzinami jej otwarcia.

3.Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

4.Czytelnicy obowiązani są do dbałości o wypożyczone książki i inne materiały.

5.Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 2 tygodni. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń lub przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.

6.Czytelnik może wypożyczać książki tylko na swoje nazwisko.

7.Książki wypożyczonej na swoje nazwisko nie można przekazywać innym osobom.

8.Czytelnik może poprosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.

9.W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki lub innych materiałów czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję, lub inną, wskazaną przez bibliotekarza.

10.Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed zakończeniem roku szkolnego w terminie podanym przez bibliotekarza.

11.Czytelnicy (uczniowie i pracownicy) opuszczający szkołę zobowiązani są do zwrotu wszystkich materiałów wypożyczonych z biblioteki.

12.W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.