Biblioteka

"Biblioteka jest instytucją, która samym swoim isnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśminnictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórzy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego." (Jan Paweł II)

poniedziałek, 12 grudnia 2011

Dzień Pluszowego Misia

A oto kilka fotek jak bawiliśmy się 25 listopada podczas "Światowego Dnia Pluszowego Misia."Sąd nad książką

Uczniowie kl. V wcielili się w role sędziego, prokuratora i obrońcy, w iście realnej scenerii Sądu odegrali przepiękną scenkę " Sąd nad książką" . W roli oskarżonej, oczywiście - książka (Kinga Stachowiak). Było wielu oskarżycieli, którzy pragnęli wyrzucić książkę ze współczesnego życia. Na szczęście, znależli się też obrońcy i dzięki nim Sędzia orzekł, że ksiązka jest niezastąpiona.
poniedziałek, 28 listopada 2011

Do naszej biblioteki zawitała sowa :)

Taka śliczna sowa zawitała do naszej biblioteki . Od  dzisiaj będzie zachęcała Was, drodzy czytelnicy do wypożyczania i czytania książek. :)

Konkurs z okazji "Dnia Pluszowego Misia"

25 listopada odbyło się podsumowanie konkursu i rozdanie nagród za udział w konkursie MISIOWYM.
  A oto najładniejsze prace:
piątek, 16 września 2011

Roczny plan pracy biblioteki


Praca pedagogiczna
Udostepnianie zbiorów biblioteki
Wypożyczanie książek uczniom klas  I - VI sp i I-III gimnazjum (zwracanie uwagi na czytelnictwo książek popularnonaukowych)
udostępnianie zbiorów specjalnych
częściowy dostęp do półek dla aktywu czytelniczego i najlepszych czytelników
udostępnienie księgozbioru podręcznego oraz czasopism w kąciku czytelniczym
wypożyczanie zbiorów biblioteki jako pomocy naukowych na lekcje do poszczególnych klas
wypożyczanie książek nauczycielom, pozostałym pracownikom szkoły, rodzicom, absolwentom szkoły
pozyskiwanie podręczników dla potrzebujących uczniów
Przysposobienie czytelnicze uczniów
udzielanie indywidualnych informacji i porad bibliotecznych, bibliograficznych oraz tekstowych uczniom i nauczycielom korzystającym z księgozbioru podręcznego
pomoc w wyborze lektury
rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań literackich
kształtowanie u uczniów dociekliwości poznawczej oraz umiejętności samodzielnych poszukiwań
organizowanie zajęć w ramach realizacji ścieżki międzyprzedmiotowej "Edukacja czytelnicza i medialna"
Usługi Informacyjne
pomoc bibliograficzna dla uczniów zdolnych, przygotowujących się do olimpiad i konkursów
udostępnianie czytelniczych ąródeł informacyjnych o książkach
gromadzenie materiałów dotyczących regionu (książki, wycinki z prasy)
lekcje biblioteczne
gazetki okolicznościowe
współpraca z bibliotekami w terenie
wypożyczenia międzybiblioteczne
Praca z aktywem bibliotecznym  
opracowanie programu pracy z aktywem bibliotecznym
reorganizacja aktywu bibliotecznego i rozplanowanie dyżurów
zorganizowanie sekcji łączników
szkolenie aktywu
uczenie współodpowiedzialności za zbiory i za wizerunek biblioteki w szkole
Współpraca z nauczycielami
uwzględnienie dezyderatów czytelniczych nauczycieli
realizowanie zadań wychowawczych szkoły
udział biblioteki w życiu szkoły (akademie, apele, uroczystości)
reklamowanie nowości wydawniczych
Samokształcenie i doskonalenie zawodowe
udział w konferencjach dydaktycznych
wykonywanie pomocy dydaktycznych
doskonalenie warsztatu pracy - nowości wydawnicze i metodyczne
Czytelnia i jej funkcje w szkole
prowadzenie zespołowych zajęć z przysposobienia czytelniczego
organizowanie wystawek popularyzujących książki i czasopisma
wyzwalanie i kształtowanie postaw twórczych poprzez zachęcanie uczniów do udziału w imprezach czytelniczych, konkursach, inscenizacjach, uświadamianie możliwości twórczych, pomoc w realizacji pomysłów i zamierzeń.
Prace biblioteczno - techniczne
Gromadzenie i konserwacja zbiorów
uzupełnianie zbiorów - nabywanie nowości, pozyskiwanie darów
selekcja zbiorów
oprawianie i naprawa książek
prenumerata i akcesja czasopism
Warsztaty służby informatycznej
bank informacji zawodoznawczych
uzupełnianie katalogu alfabetycznego
sprawozdawczość na Radach Pedagogicznych
Opracowanie zbiorów
ewidencja zbiorów
klasyfikacja, katalogowanie, pieczętowanie zakupionych woluminów
zakładanie kart książek i kart katalogowych
prowadzenie rejestru ubytków
Udostępnianie zbiorów - statystyka
aktualizacja kartoteki czytelników
prowadzenie kartoteki wypożyczeń indywidualnych i zbiorowych
sporządzanie słupkowych wykresów czytelnictwa
Praca administracyjna
prowadzenie dziennika bibliotecznego
opracowywanie sprawozdań z działalności biblioteki, półrocznych i rocznych
systematyczne rejestrowanie odwiedzin w czytelni
Działalność gospodarcza
zorganizowanie kiermaszu książek

piątek, 17 czerwca 2011

Czytelnictwo za II semestr roku szk. 2010/2011

 W drugim semestrze najwyższe cztelnictwo  ma klasa 2 SP (średnio prawie 10 książek na jednego ucznia).
 W tym roku po raz pierwszy biblioteka nagradza uczniów, którzy przeczytali najwięcej książek w całym roku szkolnym. Nagrody otrzymują następujący uczniowie:
kl. IV - Natalia Klinger
kl. V - Janusz Drzewiecki
kl. VI - Weronika Średzińska
kl. Ig - Aleksandra Kadłubowska
kl. IIg - Kamila Doman
kl. IIIg - Anna Kawka
 A oto zestawienie wyników czytelnictwa z podziałem na klasy:


wtorek, 14 czerwca 2011

Mamy nowy Samorząd Uczniowski

 13 czerwca odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego.
A oto wyniki:
I miejsce - Paulina Gawron , PRZEWODNICZĄCA  SU
II miejsce - Klaudia Tafelska, ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ SU
III i IV miejsce zajęli: Arkadiusz Smaruj i  Mateusz Nowak, SKARBNIK I SEKRETARZ SU.
  

sobota, 30 kwietnia 2011

Czy wiesz, że...
Gliniana tabliczka z odciśniętym na niej pismem klinowym to jedna z najdawniejszych form książki. W ten sposób utrwalano i przekazywano myśli ludzkie co najmniej 3 tys. lat p.n.e. w Mezopotamii.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Hiszpańska gazeta "Luminaria" miała litery fosforyzujące tak, by można ją było czytać bez zapalania światła. Inna gazetę drukowano na kauczuku, aby dało się ja czytać w wannie podczas kąpieli. Drukowano tez na cieście (można było więc po przeczytaniu ją zjeść) i na bawełnie, która potem używano jako chusteczkę do nosa.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Na powstanie jednej 100 kartkowej książki potrzeba 2-3 drzewa średniej wielkości. Dlatego coraz częściej produkuje się papier z makulatury.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Najmłodszym laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury był Rudyard Kipling. W dniu otrzymania nagrody miał 41 lat.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Najmniejsza książka świata waży 0,064 grama. Ma 6,3 mm, 4,5 mm szerokości i składa się z 34 stron, na których wydrukowano wiersze Omara Chaijama.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Najpopularniejszą książką na świecie jest Biblia. Dotychczas wydano ponad 2,5 miliarda jej egzemplarzy. Została przetłumaczona na prawie wszystkie języki i wydana w najmniejszych nawet krajach świata.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Najstarszy zachowany zwój papirusowy pochodzi z XXX w. p.n.e.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Najwięcej, bo ponad 600 powieści, w dobie "ery gęsiego pióra" napisał Polak Józef Ignacy Kraszewski.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Papier wynaleźli Chińczycy na przełomie II i I wieku przed naszą erą, podobno przypadkowo przy myciu jedwabnej waty rozpostartej na matach, które polegało na zwilżeniu jej i biciu kijami. Po zdjęciu wypranej waty na matach zostawała cienka warstwa nieznanego tworzywa, która po wyschnięciu nadawała się do pisania. Chińczycy szybko zastąpili włókna jedwabiu włóknami roślinnymi, szmatami lnianymi i starymi sieciami rybackimi. Te surowce dominowały w wytwarzaniu papieru do połowy XIX wieku.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Pewien amerykański kalendarz z 1937 roku składał się z 12 kartek. Styczeń i luty wydrukowano na bibule, marzec kwiecień na bibułce do papierosów, maj i czerwiec na papierze rozsiewającym woń spalenizny, którym można odpędzać komary, lipiec i sierpień to lep na muchy, wrzesień i październik - kalka, a listopad i grudzień - bibuła filtracyjna.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Pierwsza książką wydaną w całości po polsku był "Raj duszny" - modlitewnik, przetłumaczony z łaciny przez Biernata z Lublina i wydany w 1513r. przez Floriana Unglera.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Pierwszą w formie elektronicznej napisaną specjalnie do internetowej dystrybucji jest powieść Stephena Kinga pt.: "Riding the Bulet", która w ciągu 24 godzin od wprowadzenia do sprzedaży zamówiło prawie 400.000 osób.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Pierwsze książki dla dzieci w języku polskim, szczególnie dla dorastających panienek, pisała Klementyna z Tańskich Hoffmanowa.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Pierwsze wiersze dla dzieci w języku polskim pisał Stanisław Jachowicz.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Skryptorium - to specjalne pomieszczenie w klasztorze lub na dworze królewskim przeznaczone do pracy nad pisaniem ksiąg. Przeważnie były to sale obok biblioteki, a czasami krużganki klasztorne ze względu na dobre oświetlenie. Nad rękopisami pracowano tylko w dzień, przeciętnie 6 godzin.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Twórcą miniaturowych książek oraz rekordzistą Księgi Rekordów Guinessa za najmniejszą książkę świata, był Zygmunt Szkocny (ur. w Czeladzi, 31 lipca 1911 r., zm. w Katowicach 19 lutego 2003 r.).

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
W bibliotece założonej przez Asurbanipala zgromadzono zbiór wielu tysięcy glinianych tabliczek pokrytych pismem klinowym. Do dziś pozostało z tego cennego zbioru 20 tysięcy tabliczek. Przechowywane są w Muzeum Brytyjskim w Londynie.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
W średniowieczu za jedną ręcznie pisaną książkę można było kupić kilka wiosek. Okładki i brzegi takich książek wykańczane były złotem i drogimi kamieniami.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Według tradycji, pierwszym, który wpadł na pomysł złożenia na pół arkusza papirusu był Juliusz Cezar (I w. pne.). Ten pomysł okazał się trwalszy niż jego podboje.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 Gajewska B., Pisz poprawnie, Bielsko-Biała, 2001.
 Giedrojć M., Książka, Victor 2000, s. 58-59.
 Głombiowski K., Szwejkowska H., Książka rękopiśmienna i biblioteka w starożytności i średniowieczu, Warszawa - Wrocław 1983.
 O książce: mała encyklopedia dla nastolatków, Wrocław 1987.
 Szwejkowska H., Książka drukowana XV - XVIII wieku. Zarys historyczny, Warszawa - Wrocław, 1983.
 Szwejkowska H., Wybrane zagadnienia z dziejów książki XIX-XX wieku, Warszawa - Wrocław, 198  

środa, 30 marca 2011

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

  
"Jesteśmy świadkami niezwykłego zjawiska: z jednej strony biblioteka
gości u siebie internet, co widać w czytelniach, z drugiej - internet jest
gospodarzem biblioteki. W sieci znajdują się ogromne ilości informacji,
całe archiwa historii łacińskiej.

Umberto Eco


W  2006 r. biblioteka szkolna wyposażona została w nowoczesne
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM).
Inwestycja ta była możliwa dzięki projektowi
Ministerstwa Edukacji Narodowej

współfinansowanemu przez Europejski Fundusz Społeczny
pod nazwą Internetowe Centra Informacji Multimedialnej
w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych
.
ICIM zostało wyposażone w 4 stanowiska komputerowe
oraz urządzenie wielofunkcyjne. W każdym z komputerów zainstalowano
pakiet Microsoft Office oraz programy multimedialne.


ICIM służy uczniom, nauczycielom i społeczności lokalnej, m.in. poprzez:
1.      Podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii,
2.      Ułatwienie zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez sieć Internet
oraz informacji multimedialnej,
3.      Wspieranie procesu ustawicznego kształcenia się i samokształcenia,
4.      Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego,
5.      Wspieranie integracji młodzieży w aspekcie różnic kulturowych, sprawności fizycznej i intelektualnej,
6.      Umożliwienie uczniom, nauczycielom i środowisku lokalnemu dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym.

ICIM oferuje dostęp do:
·         Internetu
·         pakietu Microsoft Office Professional 2003
·         Encyklopedii PWN
·         Wielkiego Multimedialnego Atlasu Świata
·         Słowników PWN
·         skanera
·         nagrywarki
·         drukarki

Z ICIM może korzystać każdy zainteresowany.
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem ICIM
ICIM czynne jest w godzinach pracy biblioteki.

Korzystanie z usług Centrum jest bezpłatne.
W przypadku drukowania należy zaopatrzyć się we własny papier.
Regulamin ICIM

REGULAMIN
INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ
 
 1. Opiekunem Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) jest nauczyciel bibliotekarz.
 2. Centrum służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji.
  Z Internetu można korzystać wyłącznie do celów edukacyjnych.
 3. Centrum jest czynne w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej.
 4. Przed przystąpieniem do pracy należy wpisać się do zeszytu korzystania z ICIM (data, godzina, nazwisko, imię, klasa, numer stanowiska).
 5. Jednorazowo z komputera można korzystać do 45 minut.
 6. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby.
 7. W przypadku dużej ilości chętnych czas pracy przy komputerze będzie ograniczony.
 8. Opiekun ICIM przydziela każdemu użytkownikowi prawa do konkretnych zasobów lokalnej sieci komputerowej.
 9. Wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemu użytkownik ma obowiązek zgłosić bibliotekarzowi bez podejmowania samowolnej próby naprawy.
 10. Z encyklopedii, słowników, innych programów i baz danych zakupionych przez bibliotekę uczniowie korzystają wyłącznie na miejscu.
 11. Używanie urządzenia wielofunkcyjnego i nagrywarki musi być każdorazowo uzgodnione z nauczycielem bibliotekarzem.
 12. W przypadku drukowania należy zaopatrzyć się we własny papier.
 13. Zabrania się:
  • dokonywania jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprzętu, samowolnego manipulowania sprzętem,
  • instalowania własnych programów oraz komunikatorów internetowych (np. Tlen, Gadu-Gadu, Skype itp.),
  • kopiowania oprogramowania zarówno ze sprzętu należącego do ICIM, jak również z dostępnych stron internetowych,
  • korzystania z dysków przenośnych wymagających instalacji,
  • korzystania ze stron internetowych upowszechniających pornografię i przemoc oraz używania sprzętu do gier komputerowych.

 1. Za szkody wyrządzone w wyniku umyślnego działania odpowiada użytkownik.
 2. Podczas pracy przy stanowisku komputerowym należy zachować ciszę umożliwiającą spokojną pracę innym użytkownikom biblioteki.
 3. W ICIM obowiązuje zakaz picia napojów, spożywania posiłków oraz używania telefonów komórkowych.
 4. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z centrum na określony czas wskazany przez opiekuna.


środa, 9 marca 2011

Słownik terminów związanych z biblioteką i książką

   
A

adnotacja - krótka informacja o treści i przeznaczeniu książki - może znajdować się na skrzydełku obwoluty, na ostatniej stronie okładki lub na odwrocie karty tytułowej.

aneks - załącznik, uzupełnienie dzieła ściśle związane z jego przeznaczeniem i treścią, w postaci map, wykresów itp.
B

beletrystyka - utwory literatury pięknej, głównie powieści, nowele, często o charakterze lekkim.

bibliofil - miłośnik, znawca, zbieracz cennych, rzadkich książek jakiegoś autora albo z pewnego zakresu tematycznego.

bibliofilstwo - zamiłowanie do zbierania książek, kolekcjonowania rzadkich i cennych druków.

bibliografia - uporządkowany spis dokumentów dobranych według określonych kryteriów, którego celem jest pełnienie funkcji informacyjnych.

biblioman - niemiętny miłośnik, zbieracz książek.

biblioteka - (od greckiego bibliotheke gdzie biblion to książka) i oznacza zbiór książek i innych materiałów źródłowych. Biblioteka to instytucja społeczna, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne oraz informuje o materiałach bibliotecznych swoich i obcych. W innym znaczeniu jest to także nazwa samego budynku, zawierającego zbiory biblioteczne. Oprócz samych zbiorów, często równie cennym źródłem informacji są ich katalogi.

Biblioteka Aleksandryjska - największa biblioteka świata starożytnego założona w Aleksandrii przez Ptolemeusza I Sotera za radą Demetriusza z Faleronu (datuje się to wydarzenie na lata około 350-283 p.n.e.). Składała się z biblioteki wielkiej, zwanej Bruchejonem (od dzielnicy Aleksandrii), mieszczącej się przy Musejonie, i z biblioteki małej, czyli Serapejonu (zbiory jej znajdowały się w świątyni Serapisa).Zgromadzono w niej prawie całe piśmiennictwo greckie, a także etiopskie, hebrajskie, indyjskie, perskie. Całość zbiorów liczyła od 400 tys. do 700 tys. zwojów rękopiśmiennych (Serapejon ok. 43 tys.). Biblioteka Aleksandryjska została całkowicie zniszczona: 47 p.n.e. spłonął Bruchejon podczas zdobywania Aleksandrii przez Cezara, 391 n.e. zniszczono podczas rozruchów Serapejon; 641 spłonęły prawdopodobnie ocalałe resztki, kiedy Aleksandrię zdobył kalif Omar I. W 2002 otwarto Nową Bibliotekę Aleksandryjską.

biblioterapia - terapia wykorzystująca książki, polega na czytaniu określonych fragmentów książek w celu wywołania pożądanej reakcji u chorego.

biografia autora - dane dotyczące życia i twórczości autora książki.
C

cymelia - grupa zbiorów bibliotecznych szczególnie cennych, udostępniana często tylko w postaci fotokopii, mikroskopii czy zapisów technika cyfrowa.

czasopismo - wydawnictwo periodyczne, wychodzące w regularnych odstępach czasu, ale rzadziej niż gazety. Wśród czasopism wyróżniamy: wychodzące raz w tygodniu - tygodniki, raz na dwa tygodnie - dwutygodniki, raz w miesiącu - miesięczniki, raz na dwa miesiące - dwumiesięczniki, co trzy miesiące - kwartalniki, co sześć miesięcy - półroczniki i raz w roku - roczniki. Każde czasopismo ma swój stały tytuł i wygląd (czyli tzw. szatę graficzną). Posiada ponadto numerację ciągłą oraz niezbyt często zmieniający się format i objętość, zawierający materiały wielu autorów i określoną tematykę.
D

dane biblioteczne o książce - dodatkowe informacje o książce, pochodzące od bibliotekarza: znak miejsca (symbol literowy informujący, w którym miejscu w bibliotece znajduje się ta książka; literowy symbol działu dotyczą tematu książki np. Bw, B, Prz, P; numer inwentarzowy - kolejny numer, który otrzymuje książka włączana do księgozbioru).

dedykacja - formuła napisana lub wydrukowana zwykle na pierwszej stronie książki albo tuż po tytule, w której autor, wydawca lub drukarz ofiarowuje komuś swoje dzieło.
E

e-book, książka elektroniczna - cyfrowa wersja książki rozpowszechniana głównie przez Internet. Niektórzy miłośnicy cyberprzestrzeni przepowiadają, ze w niedalekiej przyszłości książka tradycyjna w zasadzie zaniknie, a do poduszki czy do podróży pociągiem będzie się zabierało specjalny czytnik e-booków.

ekslibris - artystycznie skomponowany znak własnościowy książki z nazwiskiem i symbolicznym znakiem właściciela lub nazwa instytucji, odbity na kartce przyklejanej na wewnętrzną stronę okładki.

encyklopedia - wydawnictwo naukowe lub popularnonaukowe obejmujące zbiór wiadomości ze wszystkich dziedzin wiedzy lub z jednej dyscypliny, opracowane w postaci krótkich artykułów zawierających ogólne informacje na dany temat, uszeregowanych najczęściej w porządku alfabetycznym.

errata - wykaz błędów dostrzeżonych w publikacji po jej wydrukowaniu, wraz z ich sprostowaniem, dołączony do każdego egzemplarza nakładu, zwykle w postaci oddzielnej kartki, jako wkładka lub wklejka.
F

fiszka - kartka do sporządzania notatek.
G

gazeta - wydawnictwo periodyczne (wydawnictwo ciągłe), ukazujące sie zazwyczaj codziennie, a co najmniej dwa razy w tygodniu, zawierające informacje o wydarzeniach aktualnych.
H

hasło - wyraz lub wyrazy wysunięte na czoło pozycji i decydujące o jej zaszeregowaniu w słowniku, encyklopedii, katalogu, bibliografii itp.
I

indeks - skorowidz, spis pomocniczy, wykaz terminów, rejestr, wykaz haseł, nazw, nazwisk, umieszczony zazwyczaj na końcu książki; zestawiający według określonej kolejności (zazwyczaj alfabetycznej) elementy treściowe lub formalne i odsyłający za pomocą umownego wskaźnika (najczęściej liczby) do właściwego miejsca w tekście (strony, rozdziału, paragrafu, pozycji bibliograficznej itp.)

inicjał - 1. Początkowe litery imienia i (lub) nazwiska. 2. Pierwsza litera utworu (lub jego części) wyróżniająca się wielkością lub zdobieniem.

inkunabuł - każdy druk wydany przed r. 1501.
K

kapitałka - rodzaj tkaniny introligatorskiej w postaci tasiemki o szerokości 13-15 mm z pogrubionym jednym z brzegów, zwanym lamówką o grubości ok. 2 mm. Jest naklejana na oba końce grzbietu wkładu (w główce i nóżkach) w oprawach złożonych składających się z większej ilości składek (zwykle powyżej 10 arkuszy).

karta katalogowa - pojedyncza karta o ustalonych wymiarach, zawierająca najważniejsze dane o książce pochodzące ze strony tytułowej; powyższe informacje wpisuje się w odpowiednich miejscach.

karta tytułowa - podaje podstawowe informacje o książce: autora, tytuł, nazwiska współtwórców książki, adres wydawniczy.

kartoteka - uporządkowany zbiór kart jednakowego formatu, zawierających informacje określonego rodzaju, zarejestrowane wg jednolitych zasad

kartoteka osobowa - kartoteka zawierająca informacje o znaczących postaciach w układzie alfabetycznym

kartoteka zagadnieniowa - kartoteka zawierająca informacje o piśmiennictwie dotyczącym określonych zagadnień.

katalog - to spis obiektów, dokumentów należących do określonego zbioru, opracowany według ustalonych zasad.

katalog alfabetyczny - gromadzi opisy katalogowe książek ułożone w porządku alfabetycznym według haseł autorskich i tytułowych.

katalog biblioteczny - zawiera informacje o książkach i innych dokumentach znajdujących się w zbiorach biblioteki, w formie opisu na kartach katalogowych, uszeregowanych według ustalonych zasad (zazwyczaj według alfabetu).

katalog przedmiotowy - rejestruje wszystkie jednostki danego zbioru bibliotecznego szeregując karty katalogowe poszczególnych dokumentów wg haseł przedmiotowych, charakteryzujących tematykę dokumentu.

katalog rzeczowy - gromadzi dokumenty biblioteczne według treści - tematów i sposobu ich ujęcia. Z katalogów tych korzystamy, kiedy potrafimy określić temat (katalog przedmiotowy) lub dziedzinę (katalog systematyczny - UKD).

katalog tytułowy - rejestruje wszystkie jednostki danego zbioru bibliotecznego w porządku abecadłowym, jednak podstawą szeregowania jest tytuł dzieła.

katalog UKD - jest katalogiem systematycznym, który rejestruje wszystkie jednostki danego zbioru bibliotecznego, szeregując charakteryzujące je karty katalogowe wg Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.

kodeks - jedna z form książki Jest to zbiór kart złączonych (szytych, klejonych) na jednym z brzegów nazywanym grzbietem książki. Forma ta, stosowana od II w. n.e., jest obecnie najpopularniejszą formą książki.

kodeks średniowieczny - były to księgi zawierające teksty religine, tworzone przez ojców Benedyktynów. Pisano je na pergaminie.

książka - dokument piśmienniczy myśli ludzkiej, raczej obszerny, w postaci publikacji wielostronicowej, o charakterze trwałym. Dzisiejsza postać książki wywodzi się od kodeksu, czyli kartek połączonych grzbietem, które wraz z rozwojem pergaminu zastąpiły poprzednią formę dokumentu piśmienniczego, czyli zwój.
L

leksykon - to słownik zawierający wiadomości encyklopedyczne, czyli łączy on cechy encyklopedii i słownika
M

motto - cytat, aforyzm, sentencja przytoczona na początku książki, poszczególnego utworu, czasem rozdziału, nawiązująca do treści dzieła.
N

Nowa Biblioteka Aleksandryjska - otwarta w 2002 r., podczas Swiatowego Dnia Książki. Została zbudowana na miejscu biblioteki starożytnej. Budowę rozpoczęto w 1997, jej inicjatorami byli rząd egipski i UNESCO. Biblioteka docelowo ma pomieścić 8 milionów woluminów.
O

objaśnienia skrótów - zbiór alfabetycznie ułożonych skrótów zastosowanych w tekście z wyjaśnieniem ich pełnej nazwy lub znaczenia

obwoluta (łac. obvolvere, okrywać) - papierowa okładka zakładana na właściwą okładkę książki, posiadająca zagięte brzegi (skrzydełka) zachodzące na wewnętrzne strony okładzin okładki, stosowana w oprawie twardej. Jest drukowana tylko z jednej strony, stanowi ochronę okładki oraz spełnia funkcje informacyjno-reklamowe.

odsyłacz - znak graficzny (gwiazdka, litera lub liczba) odsyłająca czytelnika do przypisu, opatrzonego w bibliografiach, katalogach, indeksach, encyklopediach, słownikach itp.), prowadzący od określonego terminu do innego terminu lub grupy terminów w celu nadania poszukiwaniom właściwego kierunku; składa się ze zwrotów: zob. (zobacz), zob. też (zobacz też), por. (porównaj)

okładka - chroni książkę przed zniszczeniem, często podaje informację o autorze i tytule. Specjalnym rodzajem okładki jest obwoluta - papierowa ochrona książki pełniąca funkcję ozdobną, reklamową.

opis książki - dane o książce, wypisane ze strony tytułowej, a wpisane w odpowiednie miejsca na karcie katalogowej. Opis książki zwany opisem bibliograficznym powinien zawierać:
 - hasło autorskie lub tytułowe (autor lub tytuł),
 - tytuł, dodatki do tytułu,
 - autor i inne osoby odpowiedzialne za książkę (tłumacz, ilustrator, redaktor), - oznaczenie kolejnego wydania,
 - adres wydawniczy (miejsce wydania, wydawca, rok wydania),
 - opis fizyczny książki (ilość stron, format - wysokość grzbietu w cm),
 - nazwa serii, [uwagi],
 - informacje biblioteczne o książce (numer inwentarzowy, symbol klasyfikacji, sygnatura).
P

pergamin - materiał pisarski wyrabiany ze skóry zwierząt; zaczął konkurować z papirusem w II w. p.n.e.

periodyk - wydawnictwo ciągłe, ukazujące się w określonych odstępach czasu np.: czasopismo, gazeta.

posłowie - krótki tekst umieszczony na końcu książki, napisany przez autora, redaktora lub wydawcę, wyjaśniający nie poruszone w książce, jednak związane z jej treścią zagadnienia; posłowie pochodzące od wydawcy zapoznaje czytelnika z technicznymi problemami wydania książki.

prasa - ogół gazet i czasopisma.

przypisy - objaśnienia lub uzupełnienie tekstu głównego, umieszczone u dołu odpowiedniej strony lub przy końcu książki (oznaczone wyznacznikami cyfrowymi lub znaczkami* odsyłaczami).
S

słownik - zbiór wyrazów danego języka lub pewien wybrany ze względu na jakąś cechę jego podzbiór, w którym wyrazy ułożone są według jakiegoś porządku (najczęściej wg alfabetu) i którym często przyporządkowane są jakieś teksty, np. wyrazy o tym samym znaczeniu, tego samego lub jakiegoś innego języka, objaśnienia znaczenia realnego lub znaczenia etymologicznego (pochodzenie wyrazu), liczby określającej częstość użycia, poprawność itp.

spis treści - zestawienie zawartości książki (z oznaczoną stronicą lub stronicami zawierającymi dany temat).

strona tytułowa - stronica książki zawierająca najważniejsze informacje: nazwisko i imię autora, tytuł książki, gdzie i kiedy książkę wydano, nazwisko i imię ilustratora, (tłumacza - jeśli książka jest tłumaczona z języka obcego).

sygnatura - symbol literowy informujący, w którym miejscu w bibliotece znajduje się dana książka.
T

trzon - część główna książki. Zawiera karty z tekstem ciągłym lub podzielonym na rozdziały, części. Może składać się z baśni, bajek czy opowiadań. Poszczególne strony są zazwyczaj ponumerowane.

UKD - Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna - podział systematyczny o symbolice cyfrowej (0-9).
W

wstęp, przedmowa - napisany przez autora lub przez znawcę przedmiotu omawianego w książce; tekst wprowadzający czytelnika, nieraz w sposób krytyczny, w treść książki (wstęp) oraz podający okoliczności jej powstania i zakres zadań (przedmowa) od autora, od redakcji - słowa pochodzące od autora, zwracające uwagę czytelnika na dodatkowe fakty lub spojrzenie.

wydawnictwo informacyjne - wydawnictwo zawierające wiadomości z różnych dziedzin nauki lub życia, opracowane w układzie umożliwiającym szybkie dotarcie do poszukiwanej informacji; do tych wydawnictw należą encyklopedie, słowniki, leksykony, wykazy osobowe, bibliografie itp.

wyklejka - arkusz papieru służący do łączenia okładki z trzonem książki.
Z

zwój - najstarsza forma książki, znana od IV tysiąclecia p.n.e. Najwcześniejsze są zwoje papirusowe (Egipt, Grecja), następnie zwoje pergaminowe (Rzym, Bizancjum) i papierowe (Daleki Wschód). Tekst pisano na wewnętrznej stronie zwoju w kolumnach o szerokości ok. 35 znaków. Pełny tytuł dzieła (kolofon) umieszczano na końcu zwoju. Od II w. zwój był zastępowany przez kodeks. Opracowano na podstawie:
 http://portalwiedzy.onet.pl/
 http://pl.wikipedia.org
 http://www.wsp.krakow.pl/whk
 Głombiowski K., Szwejkowska H., Książka rękopiœmienna i biblioteka w starożytności i średniowieczu, Warszawa - Wrocław 1983.
 Iljin M., Czarno na białym, Warszawa 1964.
 O książce. Mała Encyklopedia dla nastolatków, Wrocław 1987.
 Saniewska D., Nowe vademecum nauczyciela bibliotekarza, Warszawa 2000.
 Szwejkowska H., Książka drukowana XV - XVIII wieku. Zarys historyczny, Warszawa - Wrocław, 1983.
 Szwejkowska H., Wybrane zagadnienia z dziejów książki XIX-XX wieku, Warszawa - Wrocław, 1981.

piątek, 25 lutego 2011

Konkurs recytatorski dla uczniów kl II i III SP              25 stycznia odbył się wewnątrzszkolny konkurs recytatorski dla uczniów kl. II i III szkoły podstawowej, organizowany przez bibliotekę szkolną. Konkurs obejmował twórczość Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Do konkursu przystąpiło 14 uczniów.

Komisja konkursowa brała pod uwagę opanowanie pamięciowe wybranego wiersza, umiejętności recytatorskie ( dykcję, właściwe tempo, modulacja głosem) oraz ogólną prezentację ( strój, rekwizyty, gestykulacja).

I miejsce otrzymała Gabriela Stachowiak z kl. II, która najpiękniej zaprezentowała wiersz „Samochwała”, II miejsce komisja przyznała Dominice Danielskiej z kl. II, III Paulinie Stachowiak z kl. II, a IV Karolinie Kubasiak z kl. III. Ci uczniowie otrzymali piękne książeczki i dyplomy, natomiast pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia w postaci słodyczy.

czwartek, 17 lutego 2011

Gazetka "Nowinki Szkolnej Rodzinki"

Nowinki Szkolnej Rodzinki - gazetka szkolna wydawana od 1996r. przez uczniów naszej szkoły. Aktualnie w skład gazetki wchodzą następujące dodatki:
- dodatek zielony - pod opieką p. Beaty Jodełko,
- dodatek historyczny - pod opieką p. Anny Henke,
- dodatek świetlicowy - który redaguje p. Emilia Ratajczak
- dodatek samorządowy - redaguje Samorząd Uczniowski.

Opiekunem gazetki jest p. Anna Simińska

wtorek, 25 stycznia 2011

Samorząd Uczniowski 2010/2011

Skład Samorządu uczniowskiego

Przewodniczący:      Błażej Przybylski
Zastępca:                Justyna Karasiewicz


 sekretarz:                Wiktoria Folaron
 skarbik:                  Karolina Grajkowska