Biblioteka

"Biblioteka jest instytucją, która samym swoim isnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśminnictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórzy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego." (Jan Paweł II)

piątek, 25 lutego 2011

Konkurs recytatorski dla uczniów kl II i III SP              25 stycznia odbył się wewnątrzszkolny konkurs recytatorski dla uczniów kl. II i III szkoły podstawowej, organizowany przez bibliotekę szkolną. Konkurs obejmował twórczość Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Do konkursu przystąpiło 14 uczniów.

Komisja konkursowa brała pod uwagę opanowanie pamięciowe wybranego wiersza, umiejętności recytatorskie ( dykcję, właściwe tempo, modulacja głosem) oraz ogólną prezentację ( strój, rekwizyty, gestykulacja).

I miejsce otrzymała Gabriela Stachowiak z kl. II, która najpiękniej zaprezentowała wiersz „Samochwała”, II miejsce komisja przyznała Dominice Danielskiej z kl. II, III Paulinie Stachowiak z kl. II, a IV Karolinie Kubasiak z kl. III. Ci uczniowie otrzymali piękne książeczki i dyplomy, natomiast pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia w postaci słodyczy.

czwartek, 17 lutego 2011

Gazetka "Nowinki Szkolnej Rodzinki"

Nowinki Szkolnej Rodzinki - gazetka szkolna wydawana od 1996r. przez uczniów naszej szkoły. Aktualnie w skład gazetki wchodzą następujące dodatki:
- dodatek zielony - pod opieką p. Beaty Jodełko,
- dodatek historyczny - pod opieką p. Anny Henke,
- dodatek świetlicowy - który redaguje p. Emilia Ratajczak
- dodatek samorządowy - redaguje Samorząd Uczniowski.

Opiekunem gazetki jest p. Anna Simińska