Biblioteka

"Biblioteka jest instytucją, która samym swoim isnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśminnictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórzy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego." (Jan Paweł II)

środa, 30 marca 2011

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

  
"Jesteśmy świadkami niezwykłego zjawiska: z jednej strony biblioteka
gości u siebie internet, co widać w czytelniach, z drugiej - internet jest
gospodarzem biblioteki. W sieci znajdują się ogromne ilości informacji,
całe archiwa historii łacińskiej.

Umberto Eco


W  2006 r. biblioteka szkolna wyposażona została w nowoczesne
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM).
Inwestycja ta była możliwa dzięki projektowi
Ministerstwa Edukacji Narodowej

współfinansowanemu przez Europejski Fundusz Społeczny
pod nazwą Internetowe Centra Informacji Multimedialnej
w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych
.
ICIM zostało wyposażone w 4 stanowiska komputerowe
oraz urządzenie wielofunkcyjne. W każdym z komputerów zainstalowano
pakiet Microsoft Office oraz programy multimedialne.


ICIM służy uczniom, nauczycielom i społeczności lokalnej, m.in. poprzez:
1.      Podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii,
2.      Ułatwienie zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez sieć Internet
oraz informacji multimedialnej,
3.      Wspieranie procesu ustawicznego kształcenia się i samokształcenia,
4.      Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego,
5.      Wspieranie integracji młodzieży w aspekcie różnic kulturowych, sprawności fizycznej i intelektualnej,
6.      Umożliwienie uczniom, nauczycielom i środowisku lokalnemu dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym.

ICIM oferuje dostęp do:
·         Internetu
·         pakietu Microsoft Office Professional 2003
·         Encyklopedii PWN
·         Wielkiego Multimedialnego Atlasu Świata
·         Słowników PWN
·         skanera
·         nagrywarki
·         drukarki

Z ICIM może korzystać każdy zainteresowany.
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem ICIM
ICIM czynne jest w godzinach pracy biblioteki.

Korzystanie z usług Centrum jest bezpłatne.
W przypadku drukowania należy zaopatrzyć się we własny papier.
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza