Biblioteka

"Biblioteka jest instytucją, która samym swoim isnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśminnictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórzy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego." (Jan Paweł II)

poniedziałek, 25 października 2010

Lista lektur kl. I gimnazjum

Biblia (Księga Rodzaju - obraz Edenu; Przypowieść o siewcy)*
K.Dickens Opowieść Wigilijna*
F.Karpiński Pieśni religijne*
Pieśń o Rolandzie*
H.Sienkiewicz, wybrana powieść historyczna (np. Quo vadis, Krzyżacy)*
I.Krasicki Święta miłości kochanej ojczyzny
A.Mickiewicz Pan Tadeusz (fragmenty)*, Do M***
S.Mrożek Wesele w Atomicach
B.Prus Lalka (fragmenty); wybrana nowela
W.S.Reymont Chłopi (fragmenty)
T.Różewicz Oblicza ojczyzny
J.Tuwim Kwiaty polskie (fragment)
J.Wybicki Mazurek Dąbrowskiego
S.Żeromski, wybrana nowela*
J.Conrad Tajfun
A.Fredro Zemsta*
E.Hemingway, wybrane opowiadanie*
J.Kochanowski Fraszki (wybór)*
I.Krasicki, bajki, Żona modna
A.Mickiewicz, bajki, Ballady, Dziady cz.II*
C.K.Norwid W Weronie
E.Stachura Prefacja
W.Szymborska Koniec i początek
J.Twardowski, fraszki (np. Nie łabędzi śpiew, Z bliska, Ratunek)
Z.Herbert Pan od przyrody
J.Tuwim Nauka
M.Twain Przygody Hucka
Literatura regionalna - dowolny tekst*
Wybrana powieść młodzieżowa (np. M.Musierowicz, E.Nowackiej, K.Siesickiej, H.Snopkiewicz, E.Niziurskiego, A.Bahdaja)*

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza