Biblioteka

"Biblioteka jest instytucją, która samym swoim isnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśminnictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórzy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego." (Jan Paweł II)

poniedziałek, 25 października 2010

Lista lektur kl. II gimnazjum

Biblia (Księga Rodzaju - wygnanie z Raju i Księga Wyjścia - wędrówka do Ziemi Obiecanej)*
Bogurodzica*
M.Białoszewski Pamiętnik z powstania warszawskiego (fragment)*
J.Twardowski Sprawiedliwość, O maluchach, Pan Jezus niewierzących
J.Iwaszkiewicz Ikar
A.Kamiński Kamienie na szaniec*
J.Kochanowski, wybór pieśni, np. Serce roście*
Legendy arturiańskie
A.Mickiewicz Pan Tadeusz (fragmenty)*
T.Różewicz Jak dobrze
J.Tuwim, wybór wierszy, np. Przy okrągłym stole, Kwiaty polskie (fragmenty)
S.Barańczak NN próbuje przypomnieć sobie słowa modlitwy, Pan tu nie stał, Spójrzmy prawdzie w oczy
M. de Cervantes - Don Kichote (fragmenty)*
K.I.Gałczyński Teatrzyk Zielona Gęś
W.Gombrowicz Ferdydurke (fragmenty)*
Z.Herbert, np. Modlitwa Pana Cogito, Kamyk
Homer Odyseja (fragment)*
J.Kochanowski Treny
B.Leśmian, np. Urszula Kochanowska
A.Mickiewicz, np. Niepewność, Żegluga
Cz.Miłosz, np. Który skrzywdziłeś
Molier Skąpiec
S.Mrożek, np. Na pełnym morzu
C.K.Norwid, np. Moja piosnka II, Pielgrzym
T.Różewicz, np. Prawa i obowiązki
H.Sienkiewicz Latarnik
J.Słowacki, np. Testament mój, Smutno mi, Boże
E.Stachura, np. Życie to nie teatr, Co warto
W.Szymborska Nic dwa razy, Muzeum
J.Twardowski, np. Zaufałem drodze
N.H.Kleinbaum Stowarzyszenie umarłych poetów
A. de Saint-Exupery Mały Książę*
S.Żeromski Syzyfowe prace*, Dzienniki (fagmenty)
Wybrane przykłady korespondencji literackiej, np. listy H.Sienkiewicza, J.Słowackiego, J.Iwaszkiewicza
Literatura regionalna - dowolny tekst*
Wybrana powieść młodzieżowa (np. M.Musierowicz, E.Nowackiej, K.Siesickiej, H.Snopkiewicz, E.Niziurskiego, A.Bahdaja)*

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza