Biblioteka

"Biblioteka jest instytucją, która samym swoim isnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśminnictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórzy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego." (Jan Paweł II)

poniedziałek, 25 października 2010

Lista lektur klasa III gimnazjum

K.K.Baczyński, wybrane wiersze (np. Przypowieść, Modlitwa
do Bogarodzicy
)
Biblia (Księga Rodzaju - stworzenie świata; Przypowieść o talentach)*
J.Gaarder Świat Zofii (fragmenty dotyczące filozofii św. Augustyna i św. Tomasza z Akwinu
J.Kochanowski, wybrane psalmy*
Mity greckie (powstanie świata)*
M.Białoszewski, wybrane wiersze (np. Przesuwa się, przegwieżdża)
S.Grochowiak, wybór wierszy (np. Rozmowa o poezji, Pocałunek-krajobraz, Brueghel (II)
J.Kochanowski Pieśń Świętojańska o Sobótce*
S.Lem Cyberiada
A.Mickiewicz Pan Tadeusz* (fragmenty), wybrane liryki (np. Nad wodą wielką i czystą), wybrany sonet
Cz.Miłosz Dolina Issy (fragmenty)
J.R.R.Tolkien Hobbit, czyli tam i z powrotem
Z.Herbert, wybrane wiersze (np. Sprawozdanie z Raju, Pan Cogito a ruch myśli, Dusza Pana Cogito
G.Herling-Grudziński, wybrane opowiadania
Horacy Ody (wybór)
S.Mrożek, wybrane opowiadanie (Ten, który spada, Rewolucja)
B.Prus Faraon*
M.Rej Żywot człowieka poczciwego (fragmenty)
J.Słowacki Balladyna (fragment)*
Sofokles Antygona*
Szekspir Romeo i Julia
W.Szymborska, wybrane wiersze (np. Radość pisania, Okno)
S.Wyspiański Wesele (fragment)
K.I.Gałczyński, wybrane wiersze (np. Zaczarowana dorożka)
B.Leśmian wybrane wiersze (np. Dziewczyna, W malinowym chruśniaku)
Cz.Miłosz, wybrane wiersze (np. Wiara, Nadzieja, Miłość)
C.K.Norwid, wybrane wiersze (np. Fortepian Szopena, Daj mi tę wstążkę błękitną)
M.Wańkowicz Ziele na kraterze (fragment)
D.Alighieri Boska Komedia (fragment)
A.Czechow, wybrana nowela*
Współczesna powieść zaproponowana przez uczniów lub nauczyciela
Wybór poezji barokowej (np. Z.Morsztyn, J.A.Morsztyn, J.Potocki)*
Literatura regionalna - dowolny tekst*
Wybrana powieść młodzieżowa (np. M.Musierowicz, E.Nowackiej, K.Siesickiej, H.Snopkiewicz, E.Niziurskiego, A.Bahdaja)*

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza